Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Svätý Kríž
ObecSvätý Kríž

Získavanie informácií, podávanie žiadostí o opravných prostriedkoch

  • Informácie o spôsobe získavania informácií

Informácie je možné získať na Obecnom úrade vo Svätom Kríži, Svätý Kríž 152 v čase úradných hodín.

Spôsob získavania informácií: ústne, písomne, elektronickou poštou.

 

  • Informácie o spôsobe podávania žiadostí, návrhov, podnetov a sťažností a o postupe povinnej osoby pri ich vybavovaní

Podania v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

  1. poštou na adresu: Obec Svätý Kríž, Obecný úrad, 032 11  Svätý Kríž 152
  2. osobne v podateľni Obecného úradu vo Svätom Kríži, 032 11  Svätý Kríž 152 v čase úradných hodín

Obec Svätý Kríž postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.

       3. elektornicky na adrese: www.slovensko.sk

 

  • Informácie o spôsobe podávania opravných prostriedkov voči rozhodnutiam

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

  1. poštou na adresu obce: Obec Svätý Kríž, 032 11  Svätý Kríž 152
  2. osobne v podateľni obecného úradu: Obecný úrad, 032 11 Svätý Kríž 152
  3. elektronicky: ousvatykriz@alconet.sk