Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Svätý Kríž
ObecSvätý Kríž

Spôsob zriadenia a kompetencie

Obec Svätý Kríž bola zriadená Zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t. j. v dňoch 23. a 24. 11. 1990.

Kompetencie ( t. j. právomoc a pôsobnosť) obce sú stanovené:

  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä článkami 64 -71)
  • zákonom SNR 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä § 4, § 11, ods. 4 a § 13 zákona)
  • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych pôsobností (čl. 68 a č. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Obec Svätý Kríž je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou Svätý Kríž.

Stavebný úrad pre obec Svätý Kríž je zriadený na Mestskom úrade v Liptovskom Mikuláši.

Obec Svätý Kríž je matričným úradom  pre obce: Svätý Kríž, Lazisko, Galovany.