Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Svätý Kríž
ObecSvätý Kríž

Osvedčenie listiny

Pri osvedčovaní listín obec a obecný úrad zodpovedajú za to, že odpis listiny alebo jej kópia sa zhodujú s originálom listiny. Osvedčením zhody odpisu alebo kópie listiny s predloženou listinou sa neosvedčuje obsah, správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.

Doklady potrebné pri osvedčovaní listín

  • občiansky preukaz
  • originál listiny

Poplatok

1 strana  -  2,00 €

Obec nevykonáva osvedčenie ak:

  • ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine
  • odpis alebo kopia občianskeho preukazu, vojenského, služobného a obdobného preukazu
  • odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
  • sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
  • nemožno porovnať odpis listiny s predloženou listinou, pretože je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy, geometrické plány)
  • je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku, tá sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku