Flag Counter

Úvod / Orgány OŠK / Výbor OŠK

Výbor OŠK

Prezident OŠK- Mgr. Peter Tomčík

Tajomník OŠK- Stanislav Mičuda

Pokladník OŠK- Ing. Ivan Žikla

Člen výboru OŠK- Mgr. Pavol Tomčík- vedúci "A" mužstva

Člen výboru OŠK- Vladimír Repa- vedúci "mládeže" 

Člen výboru OŠK- Ľubomír Tomčík- hlavný usporiadateľ počas majstrovských zápasov