Flag Counter

Úvod / Samospráva / Komisie

Komisie

 

Komisia na ochranu verejného záujmu:

Predseda: Mgr. Peter Tomčík

Členovia: Ing. Zuzana Nickelová, Janka Repová

 

Komisia stavebná, územného plánovania a dopravy:

Predseda: Ing. Tibor Fronko
Členovia: Dušan Matejka st..Ing. Ľubomír Tomčík,

              Ing. Peter Tomo, Ing. Jozef Pavlík

 

Komisia bytová a sociálnych vecí:

Predseda: Dušan Matejka st.
Členovia: Ing. Tibor Fronko, Ing. Zuzana Nickelová, Stanislav Španko

              Mgr. Pavol Tomčík, Mgr. Zuzana Tomčíková

 

Komisia kultúry, školstva, telovýchovy, športu amládeže:

Predseda: Ing. Ľubomír Tomčík
Členovia: Ing.Tibor Fronko, Ing. Zuzana Nickelová, Jana Repová, Mgr. Peter Tomčík

Elena Droppová, Mestický Peter, Ing. Roman Repa, Mgr. Jana Šipeková, Božena Urbanová

 

Komisia telovýchovy, športu a mládeže:

Predseda: Ing. Tibor Fronko
Členovia: Ing. Roman Repa, Stanislav Mičuda, Ladislav Ridzoň, Peter Mestický, Dana Matejková ml.

 

Členovia Rady školy za obec Svätý Kríž:

PhDr. Ján Tomčík
Ing. Tibor Fronko
Mgr. Zuzana Tomčíková

Ing. Roman Repa