Flag Counter

Úvod / Projekty

Projekty

Výzvy na predkladanie ponúk

 

Podklady na výzvu na predloženie ponuky. Podlimtná zákazka podľa zákona č. 343/2015 Z.z.: 

Materiálno-technické vybavenie polytechnickej, bilogickej a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž - Obstaranie didaktikých pomôcok, nábytku a IKT do  polytechnickej, bilogickej a fyzikálnej učebnevýzva

 

Podklady na výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. na zákazku s nízkou hodnotou:

Rekonštrukcia polytechnickej a biologickej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž: výzva

Príloha: projektová dokumentácia

Príloha: výkaz výmer

Príloha: návrh zmluvy

 

Názov súboruVeľkosť súboruPridané
Vybudovanie polytechnickej a biologickej učebne a modernizácia jazykovej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž756.8 KB27.01.2020