Flag Counter

Úvod / O obci Svätý Kríž / Symboly

Symboly

priloha                                                     priloha

 

Blazón erbu:

V modrom štíte zlatá bordúra tlapovitého kríža priebežných línií so štyrmi červenými štvorčekmi v ich prekríženiach.

 

Komentár:

Hovoriaci erb, odvodený z motívu historickej pečate obce z druhej polovice 19. stor.

Dátum prijatia: 03.01.2003

Číslo uznesenia: OZ – 1/2003

Signatúra HR SR: S-239/2002

Autori: Ladislav Vrtel, Dragica Vrtelová