Flag Counter

Úvod / Aktuality

Aktuality

22.1.2022

Obec v roku 2022 bez investícií II.

 Výpis originál zverejneného uznesenia č. 115/2021

 

 

UZNESENIE č. 115/2021

 zo zasadnutia OZ č. 12/2021  Obce Svätý Kríž

zo dňa 29.12.2021

 

Obecné zastupiteľstvo vo Svätom Kríži:

 

a) berie na vedomie:  stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu na rok 2022
b) schvaľuje zmeny v návrhu rozpočtu na rok 2022

Bežné príjmy:
290 z refundácie                           z  23 524,00 eur na  23 975,00 eur
200 príjmy zo ZŠ                         z 64 759,00 eur na  36 720,00 eur

Kapitálové príjmy:
450 zapojenie FP z min. roka                     z  25 000,00 eur na  2 000,00 eur
450 zapojenie FP z RF - cesta Kraľovany  z 55 000,00 eur na  0,00 eur

Bežné výdavky:

0111 Obec
610 mzdy                           zo  107 000,00 eur na  101 000,00 eur
620 odvody                        z 36 300,00 eur na  32 900,00 eur
640 členské prísp.              z 2 000,00 eur na 450,00 eur

0530 Verejné priestranstvo
630 tovar a služby             z 1 950,00 eur na 1 500,00 eur

0610 Rozvoj bývania
630 tovar a služby             z 43 000,00 eur na  40 400,00 eur

0820 Kultúrne služby
630 tovar a služby             z  12 550,00 eur na  6 000,00 eur

0840 Náboženské a iné spol. sl., DS, cintorín
630 tovar a služby             z 32 000,00 eur na  25 000,00 eur

091 Vzdelávanie
630 tovar a služby.                         z 26 400,00 eur na 23 975,00 eur
600 origin. kompet.                        zo 127 217,00 eur na 137 558,00 eur
600 PVŠS norm. a nenorm. FP      z 555 082,00 eur na  549 668,00 eur


Kapitálové výdavky:
0320 Ochrana pred požiarmi
716 projekt na kompl. rek. HZ      z 2 500,00 eur na  0,00 eur
717 rekonštr. HZ                           z 1 500,00 eur na  0,00 eur

0451 Cestná doprava
717 rekonštr. cesty Kraľovany      z 60 000,00 eur na 0,00 eur

063 Zásobovanie vodou  
717 výstavba vodovodu Ohrady    z 15 000,00 eur na 0,00 eur

064   Verejné osvetlenie
717 VO pri ihrisku                          z 2 000,00 eur na  0,00 eur

Finančné výdavky:
0111 Obec
819 vrátená FZ                                zo  7 000,00 eur na  0,00 eur

c)schvaľuje prebytkový rozpočet na rok 2022, ktorý zahŕňa celkové príjmy vo výške        1 236 545,00 eur a výdavky vo výške 1 234 792,00 eur bez programovej štruktúry

d) berie na vedomie: návrh rozpočtov na roky 2023 a 2024

 

  Prítomní: 5 – Ing. Tibor Fronko, Mgr. Alena Ridzoňová, Mgr. Peter Tomčík,

                          Tomáš Košo, Dana Matejková

               Neprítomní: 2 – Mgr. Zuzana Martikánová, Ján Kubáň

               Hlasovanie: 

   Za:  4 - Ing. Tibor Fronko, Mgr. Alena Ridzoňová, Mgr. Peter Tomčík, Tomáš Košo

               Proti:  1 - Dana Matejková                         

               Zdržal sa:    0

 

Názov súboruVeľkosť súboruPridané
Dňa 16.02.2023 (štvrtok) sa uskutoční vývoz KO 135.1 KB14.02.2023
OZNAM - čiastočná uzávierka cesty 1/18 v k.ú. Ľubeľa, Dúbrava, Gôtovany, Svätý Kríž, Galovany, Benice a Palúdzka73.7 KB02.02.2023
Oznámenie o prerušení dodávky elektriny 4.05.2021725.4 KB22.04.2021
Oznámenie o prerušení dodávky elektriny 24.02.2021729 KB28.01.2021
INFORMAČNÝ OBČASNÍK 20201.9 MB23.12.2020
Oznámenie o prerušení dodávky elektriny 15.1.20211.1 MB11.12.2020
Zmeny CP SAD Liorbus289 KB07.12.2020
Navrhované zmeny časov PAD od 13.12.2020113.7 KB26.10.2020
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru757.4 KB02.09.2020
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 13.08.20200 MB13.08.2020
HARMONOGRAM vývozu SEPAROVANÉHO ODPADU AUGUST 2020124.8 KB09.08.2020
Výkup papiera Ľupčianka144.9 KB28.05.2020
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 19.11.2019733.8 KB30.10.2019
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 15.11.2019734.7 KB30.10.2019
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 14.11.20192.5 MB30.10.2019
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.11.2019720.2 KB30.10.2019
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 4.11.2019744.3 KB30.10.2019
Výkup papiera883.2 KB14.10.2019
Kominár529.9 KB14.10.2019
Medveď hnedý858.9 KB14.10.2019
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 08.11.20193.7 MB04.10.2019
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 07.11.20191.9 MB04.10.2019
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 06.11.20191.8 MB04.10.2019
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 05.11.20191.8 MB04.10.2019
Oznámenie o vydávaní naturálií za prenájom pôdy Agro-racio s.r.o.625.7 KB04.10.2019
Zberný dvor v areáli JURKI3.2 MB26.09.2019
Orálna vakcinácia líšok - proti besnote550.7 KB26.09.2019
Dopravné obmedzenie pri prechádzaní cyklistického pelotónu686.2 KB13.09.2019
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru745.6 KB03.09.2019
Voľné pracovné miesto poštovej doručovateľky232.4 KB26.08.2019
Oznamy204.5 KB16.08.2019
Upozornenie prerušenie dodávky el. energie 27.09.2019720 KB15.08.2019
OZNAM - zmena času zasadnutia OZ121.7 KB12.08.2019
Upozornenie - prerušenie el. energie 17.09.2019760.9 KB08.08.2019
Voľné pracovné miesto - ekonóm/ka o personalita1.2 MB16.07.2019
OZNAM - Otváracie hodiny Zberný dvor150.9 KB12.08.2019
Upozornenie - Zberný dvor JURKI118.4 KB25.06.2019
Oznam - výskyt medveďa hnedého224.4 KB20.06.2019
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru3.9 MB13.06.2019
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 12.07.20193.9 MB13.06.2019
Oznámenie o prerušení elektrickej energie 27.06.2019386.5 KB30.05.2019
Ochrana lesa pred požiarmi963.1 KB25.05.2019
Prejdite na ekasu170.2 KB25.05.2019
Upozornenie - okliešťovanie stromov sse156.8 KB29.04.2019
Poďakovanie - Deň Zeme496 KB17.04.2019
Upozornenie - odpisovanie vodomerov619.1 KB12.04.2019
Pozvánka na brigádu - Deň Zeme1.5 MB11.04.2019
Zber elektroodpadu132.6 KB03.04.2019
Upozornenie spaľovania a vypaľovanie1.4 MB03.04.2019
Vypaľovanie lesov1.2 MB03.04.2019
Upozornenie - africký mor ošípaných1.8 MB03.12.2018
Usmernenie - registárcia ošípaných455.8 KB16.11.2018
Ako separovať228.1 KB18.07.2018
Upozornenie pre seniorov - ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov214.2 KB14.06.2017
Upozornenie - zošliapnime vzduch273.4 KB12.05.2017
Upozornenie - podanie daňového priznania199.6 KB17.01.2017
Štatistické zisťovanie fariem od novembra 201678.1 KB29.11.2016
Upozornenie - nelegálne nakladanie so splaškovými vodami17.8 KB12.10.2016
Informácia pre chodcov a účastníkov cestnej premávky69.2 KB29.09.2016
Informácia - register adreis15.3 KB25.09.2015
Denný stacionár93 KB26.06.2015
Energetický certifikát - zákonná povinnosť pri predaji, prenájme, rekonštrukcii alebo kolaudácii domu1.6 MB02.06.2015
Upozornenie SSE v zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny2.3 MB09.02.2015
Upozornenie seniorov - predajné akcie37.2 KB19.02.2014